Thứ tư, 14/04/2021 - 11:21|
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019

Ảnh nhà trường 2010-2016


Nguồn: thphuonggiao.thainguyen.edu.vn